Co2 for plants

Въглероден диоксид CO2

Във въздуха въглеродът се среща като въглероден диоксид (CO2). Той се внася във въздуха чрез дишане на растения и животни и чрез разлагане или изгаряне на органични вещества. Ботаниката учи, че захарта се изгражда от CO2 и вода. От това отново могат да възникнат нишесте, мазнини, пулп и други вещества. Протеинът също съдържа въглерод. Така става разбираемо, че въглеродът понякога съставлява 50% от сухото вещество на растението. Следователно въглеродът е много важен елемент за структурата на растението. Във въздуха има 0,03% въглероден диоксид. Това ниско съдържание обаче е достатъчно.

6H2O + 6CO2 - Лек à C6H12O6 + 6O2

Просто казано: вода + въглерод - светлина à енергия

Колкото повече CO2, толкова повече енергия може да произведе растението, ако има достатъчно вода и светлина. Вътрешните производители, които създават твърде много подналягане (голяма система за извличане - малък вход), винаги получават по-малки растения поради разредения въздух (малко CO2), отколкото ако осигурят по-добро въздушно налягане.