EC value

EC стойност

EC означава електрическа проводимост (mS / литър) и с това измерваме количеството (използваеми и неизползваеми) соли във водата. EC измервателят просто измерва количеството електрическо съпротивление и това също обяснява защо среда като земята? Мокър? трябва да бъде, ако човек го измери.

EC измервател измерва общата сума на всички хранителни соли. Поради това EC от 0,1 / 100 L от една марка храна не трябва да има същата хранителна стойност като EC от 0,1 / 100 L от другата марка.

Повечето по-евтини растителни храни съдържат много елементи като хлорид, кадмий и други замърсявания. EC измервателят също измерва тези соли.

Производителите, които отглеждат културите си по тегло, също се опитват да накарат растението да абсорбира възможно най-много соли (строителни материали) за по-тежък краен резултат.

Тези соли трябва да са достъпни и абсорбируеми и за предпочитане балансирани по такъв начин, че взаимно да се стимулират да се абсорбират.

Най-добрият начин да измерите това в хидро или nft системи е като изтеглите малко вода от средата със спринцовка и след това я измерите. За пръст или кокос е най-добре да смесите леко средата с дестилирана вода в чаша и да измерите след накисване. Възможно е и с нормална вода, но разбира се е по-малко точно.